Arkkitehtuurin maailmassa suunnitelulla ja estetiikalla on pitkät perinteet, millä on ollut suuri vaikutus myös muotoilun kehitykseen. Ludwig Mies van der Rohe piti mottonaan ’Less is More’ kuvatessaan omaa estetiikan käsitystään. Tämä on tyypillinen ajatus minimalisteille ja toimii erittäin hyvin moderneiden simulaatiosovellusten käyttöliittymille. Kun käyttöliittymän alla olevat varsinaiset laskentamallit ovat usein hyvinkin kompleksisia on tarpeen piilottaa massakäyttäjiltä valtaosa mallin toiminnallisuudesta ja antaa kontrolli vain tarkoin valituille elementeille.

Totta kai myös applikaation visuaalinen ilme on tärkeä ja sen täytyy kyetä tarvittaessa ilmaisemaan organisaation värimaailmaa ja sitä kautta haluttuja arvoja, mutta layout-suunnittelun tehtävänä on helpottaa simulaattoreiden käyttöä eikä toimia esittelyalustana designin uusille suuntauksille. Tämäkin on valitettavan usein fokuksessa ja etenkin kuluttajapuolella suunnittelukikkoja näkee ennen kaikkea erilaisten uudistusten esittelyissä. Harmittavan usein myös ’korjataan jotain sellaista mikä ei ole rikki’, kun pitäisi olla ymmärrystä siitä mikä oikeasti toimii ja mitä piirteitä käyttäjät arvostavat. Koko toiminnallisuuden kehitys lähteekin nimenomaan käyttäjistä sekä itse sovelluksen perimmäisestä tehtävästä, joka yleensä on jonkin tiedon/lisäarvon tuottamista käyttäjille.

Meillä on halu ymmärtää asiakkaidemme todellisia tarpeita sekä hyväksyä jo rutiineiksi muodostuneet tehokkaat toiminnot. Uskallamme poimia jo olemassa olevista sovelluksista niiden parhaat piirteet ja sitä kautta tuoda kehittämiimme käyttöliittymiin myös tuttuuden tuntua sekä jatkuvuutta. Käyttöliittymänkehitys ei ole itsetarkoitus, mutta itse tarkoitus on kehittyä.

OTA YHTEYTTÄ KOTI