Tänään homma polkaistiin käyntiin

Yritys on nyt perustettu ja ensimmäinen toimeksianto on käynnistymässä. Jatkossa tulen kirjoittamaan tänne blogiin kokemuksistani COMSOL-pohjaisten käyttöliittymien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Trendinä tuntuu juuri nyt olevan se, että simulaatioita halutaan ajaa pilvipohjaisissa järjestelmissä valmiiden sovellusten kautta. Tämä ei toki poista tarvetta perinteisille analyyseille, vaan halu suorittaa rutiininomaisia simulointeja niiden henkilöiden toimesta jotka kulloinkin tuloksia tarvitsevat. Erilaiset vaatimukset ja määräykset edellyttävät aiempaa tarkempia laskelmia myös sellaisissa kohteissa, joihin simulointeja ei tässä tarkkuudessa olla aiemmin totuttu soveltamaan.

Uusien toimintatapojen myötä on asiakasyrityksillämme mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua ja jopa uusia ansaintamalleja. Toiminnan, yhdessä tekemisen ja avoimen kanssakäymisen myötä meillä kaikilla on hyvät edellytykset saavuttaa myös tulevaisuudessa jotain sellaista mitä emme ehkä tänään vielä osaa ajatella.

Toivotan vilpittömästi onnea ja menestystä kaikille simuloinnin parissa toimiville. Haluan myös osaltani antaa panoksen tämän hienon alan kehittymiseen yhä keskeisemmäksi osaksi suunnittelun, tutkimuksen ja tuotekehityksen valtavirtaa, jolloin työ hedelmistä pääsevät nauttimaan useat toimijat yli divisioonarajojen.

/PAJU Applications

OTA YHTEYTTÄ KOTI